Premium SMS i Voice usluge

Echo Premium usluga je paket koji se sastoji od dve vrste usluga sa dodatnom vrednošću na području telekomunikacija:

  • Premium SMS :: SMS poruke sa dodatnom vrednošću
  • Premium Voice :: glasovna usluga sa dodatnom vrednošću.

 

Sveobuhvatno rešenje
Nudimo vam kompletno rešenje, spremno za postavljanje vaše Premium aplikacije i brzo puštanje u rad, bez potrebnih velikih investicija u opremu, aplikativni sistem, komunikacione kanale prema telekomunikacionim operaterima, bez visokih mesečnih troškova održavanja i ostalih troškova vlastitog SMS i glasovnog sistema.

Takođe vas oslobađamo briga i troškova praćenja i širenja telekomunikacionih kapaciteta za vaše usluge osiguravajući propusnost i broj potrebnih istovremenih govornih kanala na našoj lokaciji postojećim optičkim konekcijama prema dva nezavisna operatera koje omogućuju trenutnu proširivost kapaciteta i za najzahtjevnije usluge na tržištu.

 

Primer usluga

Primeri* glasovnih usluga Primeri* SMS usluga
Automatski Informativni telefon (IVR) Chat (helpdesk ili razonoda)
Informativni telefon sa spajanjem na operatere Informativni servisi (horoskop, vreme,...)
Glasovanje uz pomoć telefonskih poziva Banka SMS (stanje na računu po promeni, upitu)
Vremenska naplata (web cast ili sadržaji) Nagradne igre
Naplata po pozivu (sadržaji ili slično) Predaja oglasa ili informacija
Telekonferencijski sistem za druženje Naplata sadržaja (web, mobilni,...)
* Naveden je delimični popis mogućih usluga sa dodatnom vrednošću podržanih sa Echo Premium sistemom. Takođe je moguća brza nadogradnja Echo Premium sistema sa novim vrstama usluga po vašim potrebama
Upravljanje

Vaša usluga može biti potpuno nadgledana Echo Premium sistemom ili može biti realizovana spajanjem sa vašim sistmom. Ako usluga zahteva operatere, u slučaju npr. usluge SMS chat-a, operateri se spajaju na web inetrfejs SMS Chat aplikacije koja komunicira za Echo SMS sistemom za primanje i slanje SMS poruka. U slučaju npr. Informativnog telefona, operateri se spajaju na IP telefonsku centralu putem IP telefona.

Pojedinačne ili objedinjene (u slučaju npr. kombinovanog glasovanja putem SMS-a i uz pomoć telefonskog poziva) izveštaje SMS i glasovnih usluga možete pratiti na intuitivnom web interfejsu.

 

ECHO iC sistem
Osim usluga smeštenih na našem sistemu, nudimo vam i kompletan ECHO iC paket za upravljanje SMS porukama, implementaciju i puštanje u rad na vašim serverima i na vašoj lokaciji. Vi postajete vlasnik ECHO iC sistema kojim realizujete interaktivne SMS servise na vlastitoj platformi. Vašim sistemom i vašim direktnim konekcijama prema mobilnim operaterima imate potpunu kontrolu troškova i kompletan prihod od premium sms usluga.

Sistem je moguće nadograditi sa novim funkcionalnostima zavisno sa vašim specifičnim potrebama. Moguće je spajanje sa sistmom SL solucija ukoliko ne želite investirati u direktne konekcije prema mobilnim operaterima. Na taj način bitno povećavate vaš deo u deobi prihoda.

  • Core :: Java EJB30
  • Web :: Python, ajax
  • DBMS :: Oracle
  • OS :: Windows/Linux
  • SMPP, ParlayX, XML, Soap, GET/POST, Web services, queues, MO billing, MT billing, Content Management and Services, Mobile phone capabilities detection, NowSMS connector, routing, sessions, content club, info club, chat, quiz, voting...