Telefonske centrale

NEC SL1000/SL1100

Naslednik modela XN120 predstavlja idealno rešenje za svaku manju firmu ili organizaciju. Uz SL1000/SL1100, vaš tim je uvek dostupan i može brzo odgovoriti na svaki poziv što u celini znači veću produktivnost.

Više o NEC SL1000/SL1100
 

NEC XN120

XN120 je jedini telefonski sistem koji u početku može imati tri dolazne linije i osam lokalnih linija uz konkurentnu cenu, te narasti do 72 lokalne linije bez potreba za zamenom ijednog njenog dela.

Više o NEC XN120
 

NEC UNIVERGE SV8100

Jedinstveno IP komunikaciono rešenje za mala i srednja preduzeća i za velike kompanije – bez obzira da li imate 5, 25 ili 500 zaposlenih, da li ste tek pokrenuli biznis ili je već uhodan, imate li samo jednu kancelariju ili više lokacija.

Više o SV8100
 

ECHO / ECHOlite iPBX

Bazirane na Asterisk open source IP PBX-u. Trunking je moguć putem SIP-a, IAX-a ili PRI/BRI interfejsa. Korisnički telefoni su SIP IP telefoni. Konfiguracije mogu raditi bez transkodiranja uz isključivo korišćenje g711a codec-a zbog zadržavanja što većeg kvaliteta i osiguravanja što manje latencije.

Više o ECHO centralama
 

Yeastar MyPBX

Yeastar MyPBX linija IP centrala za mala i srednja preduzeća.Sve verzije su bazirane na Asterisk open source IP PBX-u. Trunking je moguć putem SIP-a, IAX-a ili PRI/BRI interfejsa ili GSM-a. Korisnički telefoni su Yealink IP telefoni ili analogni preko ATA adaptera. Centrale su kompatibilne sa svim linijama fiksnih i mobilnih operatera u Srbiji.

Više o MyPBX centralama