Novi telefoni sertifikovani za Microsoft Teams

Yealink je dodatno proširio stratešku saradnju s Microsoftom, što je potvrđeno i službenom sertifikacijom tri napredna modela konferencijskih (CP960) i stonih (T58AT56A) telefona za rad sa najnovijom generacijom kolaboracione platforme Microsoft Teams.

Navedeni modeli su tako sada sertifikovani za rad sa raznim verzijama Microsoft platformi: Teams / Office 365 / Skype for Business, te se jednostavnom promenom firmvera postiže potpuna kompatibilnost s odabranom verzijom platforme. Na ovaj način je partnerima (integratorima) i krajnjim korisnicima olakšana postupna migracija na najnovija komunikaciona rešenja uz pametno planiranje budžeta spoznaju da je njihova investicija sigurna za buduće nadogradnje.